اخبارتاریخ انتشار: 09:46:29 - 02/07/08

رحلت جانسوز پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن (ع) تسلیت باد .