اخبار

دستیابی به مقام دوم تیمی مسابقات شنا (ادامه خبر)
تاریخ انتشار: 17:01:07 - 02/12/08
کسب رتبه سوم استانی در مسابقات کونگ فو و هنرهای رزمی را به خانم رونیکا غفرانی دانش آموز عزیز کلاس نسترن و خانواده محترم او تبریک عرض می کنیم . (ادامه خبر)
تاریخ انتشار: 17:00:24 - 02/12/08
کسب رتبه دوم استانی در مسابقات کونگ فو و هنرهای رزمی را به خانم پانیا پوراکبر دانش آموز عزیز کلاس نسترن و خانواده محترم او تبریک عرض می کنیم . (ادامه خبر)
تاریخ انتشار: 16:59:25 - 02/12/08
حضور آقای دکتر میرزایی جهت آموزشِ استانداردهای محیطِ درس خواندن و رفتارهای حرکتی فیزیکی مناسب برای محافظت از ستون فقرات (ادامه خبر)
تاریخ انتشار: 16:58:26 - 02/12/08
مراسم شب یلدا (ادامه خبر)
تاریخ انتشار: 10:23:19 - 02/12/08
خوش رنگ ترین مدال مسابقات دوومیدانی مقطع متوسطه اول دختران نصیب دانش آموزان آموزشگاه امیدوار شد. مقام اول تیمی (ادامه خبر)
تاریخ انتشار: 10:20:33 - 02/12/08
تدریس دانش آموزان عزیز در طرح مدام (ادامه خبر)
تاریخ انتشار: 10:19:44 - 02/12/08