امتحانات سال تحصیلی 00-99

سال تحصیلی 00-99

برای دانلود نمونه سوالات بر روی درس مورد نظر کلیک کنید.

 
نمونه سوالات نوبت دوم- خرداد 00
پایه دهم دینی1 فارسی1 نگارش1 عربی1 زبان انگلیسی1 جغرافی سواد رسانه ای ریاضی1 شیمی1 زیست1 هندسه1 فیزیک تجربی1 فیزیک ریاضی1 آمادگی دفاعی
پایه یازدهم دینی2 فارسی2 نگارش2 عربی2 زبان انگلیسی2 تاریخ انسان و محیط ریاضی2 شیمی2 زیست2 هندسه2 حسابان فیزیک تجربی2 فیزیک ریاضی2