اخبارتاریخ انتشار: 21:29:19 - 00/02/01

جشن نیکوکاری

دغدغه امروز همه ما ، شرایط سخت زندگی هموطنانمان است.
به خصوص مشکلات اقتصادی که خود تاثیر زیادی بر سایر زمینه ها دارد.
و از بین چاله های اقتصادی موجود، معیشت و رزق روزانه مردم ، در اولویت می باشد.
چه بسیارند عزیزانی که از حداقل ها محرومند.
اگر هر کدام از ما، حتی به اندازه قطره ای از نیازمندی عزیزی را برطرف کنیم ، شادمانی و آرامشی وصف ناپذیر برای خودمان دریافت می کنیم.
رقم زدن صحنه های دلچسب نشاندن لبخند و هدیه دادن آرامش به دیگران، با اهداء بخشی از داشته هایمان، میسر است.
شماره حساب جهت واریزی کمک های غیرنقدی شما عزیزان
در صورت تمايل داده خواهد شد

درضمن درصورت تمایل مدرسه آماده دریافت کمک های غیرنقدی شما نیز هستیم. (شنبه تا چهارشنبه ازساعت 8 تا 11) 
احمداباد بهشت١
#پویش_همدلی
#مدرسه_دخترانه_شهیدامیدوار