اخبار

کسب مقام دوم انفرادی (50 متر پروانه) و مقام سوم (100 متر آزاد) مسابقات شنا ناحیه توسط دانش آموز عزیز (ادامه خبر)
تاریخ انتشار: 16:52:45 - 02/12/08
کسب مقام اول انفرادی مسابقات شنا (کرال پشت )ناحیه توسط دانش آموزان عزیز (ادامه خبر)
تاریخ انتشار: 16:51:27 - 02/12/08
جشن پیش دبستانی امیدوار (ادامه خبر)
تاریخ انتشار: 16:49:45 - 02/12/08
کار با مداد رنگی یاد گرفتن منظره آشنایی با تقسیم کردن طرح کلاس اولی ها (ادامه خبر)
تاریخ انتشار: 16:48:12 - 02/12/08
نمایشگاه نقاشی کلاس چهارم (ادامه خبر)
تاریخ انتشار: 16:46:17 - 02/12/08
کسب مقام سوم تیمی مسابقات ژیمناستیک (ادامه خبر)
تاریخ انتشار: 16:41:12 - 02/12/08
موفقیت در المپیاد ریاضی AMO (ادامه خبر)
تاریخ انتشار: 16:40:14 - 02/12/08