اخبارتاریخ انتشار: 21:23:51 - 00/02/01

برگزاری جلسه آنلاین شورای آموزگاران

برگزاري جلسه شورای آموزگاران با حضور موسس گرامی سرکار خانم امیدوار و مدیریت محترم دبستان شهید مجید امیدوار سرکار خانم کهربایی با محوریت بررسی راهكارهای مفيد آموزشی و تبادل اطلاعات