همکاران

 

 

کادر اداری

 

 مدیر

 حمید رضا ملایی

معاون

 مهدی شادی

 معاون آموزشی

 مهدی احسانی

 معاون آموزشی 

 حمید رضا علی پور

 معاون اجرایی

حسن اکرمیان

 معاون پرورشی

حسین فرخ پیام 
مشاور مجید ملایی

 

 

گروه های آموزشی

 

 دبیران ریاضی

  حمید اعظمی- محسن جاودانی- ابوالفضل جلیلی- هادی شریعت زاده        محمد شهیدی- رضا غنچه گی- وهاب نکوئی- محسن درمحمدی

 دبیران فیزیک 

محمود بخشنده- حمید فروزمند- ایمان فلاح

 دبیران شیمی

نورالدین عبدی- فیض الله رجبی مقدم

 دبیران زیست شناسی

مجید پورسلطان- حسن کری

 دبیران ادبیات

محمد آذرنیا- محمد رضا فراستی- علی صوفی- محمدرضا قلی زاده     محمدعیسی پارسازاده

 دبیران تعلیمات دینی و قرآن

امیرعلی بیات- ابوالقاسم حسنی

 دبیران زبان انگلیسی

حمید آذربرزین- شهرام محمدپور- بیژن محمدپور 

 دبیر عربی

ابراهیم حیدری

 دبیران علوم

محمدعلی حشمتی- علیرضا نیکنام- سعید سرباززاده

 دبیر هنر

مهدی وطن پرست

 دبیران مطالعات

محمد حسن خادمی- مهدی کاظمی- جواد مقیمیان

 دبیرتربیت بدنی

حمید مطیع

 دبیر تفکر

علی افخمی

 دبیران کار و فن آوری

 حسین منتظری- هادی کاهنی